? AZ ELEKTRONIKA spol.s r.o.
AZ ELEKTRONIKA spol. s r.o.

Terminální stanice automatického systému
tísňového volání v provedení ASTV-WS

koncové zařízení pro komunikaci přes jednotnou telefonní síť(pevná linka)


Název "ASTV- automatický systém tísňového volání" je chráněn ochrannou známkou zaregistrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 276724, jako výraz postavení svého majitele na trhu výrobků a služeb.

Koncepce provozu tohoto systému se opírá o provoz v rámci jednotné telefonní sítě a je koncipován tak, aby svým uživatelům poskytoval rychlé spojení s odborným personálem pro zprostředkování pomoci v případě nouze.


Terminální stanice systému tísňového volání ASTV-WS WS nainstalovaná v objektu uživatele je složena z těchto komponentů:

 • řídící jednotka (vč.síťového adaptéru a záložních akumulátorů)
 • telefonní přístroj (systémový) řady KX-TS Panasonic
 • bezdrátové multifunkční tísňové tlačítko
 • bezdrátové infrapasivní pohybové čidlo
 • Tísňové volání

  Uživatel terminální stanice v případě nouze stiskne tísňové tlačítko, které nosí například zavěšené pomocí řemínku na krku, dojde k aktivaci zařízení a přenosu datové informace na pult dispečinku tísňového volání, kde jeho obsluha po zvednutí sluchátka telefonního přístroje může hovořit s volajícím uživatelem. Uživatel aktivující tísňové volání pak jednoduše hovoří s obsluhou dispečinku prostřednictvím hlasitého provozu systémového telefonního přístroje, to znamená, že může komunikovat z kteréhokoli místa bytu včetně příslušenství, aniž by s telefonním přístrojem jakkoli manipuloval. K hovorovému spojení s pracovištěm dispečinku tedy stačí pouze stisknout tísňové tlačítko. Zkušenosti z praxe dokladují, že při vhodném umístění systémového telefonního přístroje do středu bytové jednotky uživatele systému nebo do středu jeho předpokládaného pohybu, je hovorový dosah při tísňovém volání prakticky z kteréhokoliv místa bytové jednotky.


  Časový dohled

  Pohybové bezdrátové infrapasivní čidlo koncového zařízení umožňuje monitorování pohybu uživatele v jeho objektu v nastaveném časovém intervalu a v případě absence pohybu dojde k předání informace pracovišti dispečinku a může automaticky dojít opět k hovorovému spojení obsluhy dispečinku s prostorem objektu uživatele. Tato funkce zařízení představuje jakousi pojistku pro uživatele, kdy z jakéhokoli důvodu není schopen stisknout tísňové tlačítko a zůstal by tak dlouhou dobu bez pomoci. Tato funkce je takzvaně "bezobslužná", uživatel ji ovládá svým denním režimem (běžným pohybem) a je možno individuálně nastavovat její funkci a délku časového intervalu podle potřeb jednotlivých uživatelů.


  Střežení objektu

  Objekt uživatele vybavený koncovým zařízením tísňového volání lze prostřednictvím pohybového infrapasivního čidla střežit v době nepřítomnosti uživatele, do tohoto stavu střežení a naopak se zařízení uvede stiskem příslušných tlačítek na multifunkčním tísňovém ovladači. Zařízení tak funguje jako jednoduchý elektronický zabezpečovací systém s přenosem informací na centrální pracoviště, uvedením terminální stanice do stavu "střežení" se současně vypíná funkce časového dohledu.


  Používání systémového telefonního přístroje pro běžné telefonování

  Výhodou tohoto zařízení tísňového volání je, že jeho součástí je systémový telefonní přístroj, který jednak zprostředkovává automatické bezobslužné hovorové spojení uživatele s obsluhou dispečerského pracoviště, na druhé straně ho lze používat jako nadstandardní telefonní přístroj pro běžné telefonní hovory. Tísňové tlačítko koncového zařízení je určeno i pro příjem příchozích hovorů uživatelů, stiskem příslušného tlačítka při příchozím hovoru se uvede do funkce hlasitý provoz systémového telefonního přísroje a uživatel tak může z kteréhokoli místa svého bytu hovořit s volajícím. Tato funkce je velmi praktická pro uživatele se sníženými pohybovými schopnostmi, kteří mají problém se včasným vyzvednutím sluchátka telefonního přístroje při příchozím hovoru.


  Technická poznámka

  Terminální stanice systému tísňového volání ASTV-WS je koncipována tak, aby nároky na údržbu a s ní spojené náklady byly minimální. Veškeré informace o poruchových stavech terminální stanice jsou přenášeny na příslušný pult centrální ochrany, aby případně bylo možno zajistit odbornou technickou údržbu. Jedná se především o sledování výpadku síťového napětí a sledování stavu akumulátorů v řídící jednotce a baterií v tísňovém tlačítku a infrapasivním čidle.

  Technické obsluze je umožněno dálkové spojení s terminální stanicí pomocí servisního modemu a příslušného softwarového vybavení, což poskytuje možnost dálkové kontroly technického stavu zařízení, případně i jeho dálkového programování.

  Uživatelsky (např.obsluze dispečerského pracoviště) je umožněno rovněž ovládat z běžného telefonního přístroje (pomocí DTMF) některé funkce, jako je uvedení terminální stanice do stavu střežení a naopak, zjišťování stavu terminální stanice, hovor či poslech z objektu uživatele terminální stanice ve zvlášť nutných případech.


  Základní technická data terminální stanice

   napájení-230 V, externí transformátor 1500 mA,9 Vstř
   spotřeba proudu-cca 250 mA
   záložní baterie-6 x 1.2 V, velikost AA, dobíjecí
   telefonní komunikátor-možnost nastavení až 3 telefonních čísel pro datový přenos, komunikační protokol Contact ID, volbaDTMF,dálkové ovládání a programování pomocí modemu, dálkové ovládání tónovou volbou
   kmitočet bezdrátových prvků-868 MHz
   imunita proti RF rušení-20V/m 80 MHz a? 1 GHz
   dosah bezdrátových prvků-cca 50 m
   max.počet bezdrát.prvků-32
   hlasový doprovod některých funkcí-
   smyčka časového dohledu-až 99 hodin
   počet událostí v paměti-až 250