? AZ ELEKTRONIKA spol.s r.o.
AZ ELEKTRONIKA spol. s r.o.

Terminální stanice automatického systému
tísňového volání v provedení ASTV-GSM

koncové zařízení pro komunikaci přes GSM síť


Terminální stanice systému tísňového volání ASTV-GSM je z hlediska ovládání uživatelem i obsluhou dispečinku koncepčně shodná s předchozími typy terminálních stanic využívajících pevné telefonní linky.Základní sestava terminální stanice - ústředna (jednotka s elektronikou v plastovém boxu, s čtečkou čipových ovladačů) , infrapasivní pohybové čidlo (bezdrátové), telefonní přístroj (obdobný nebo podobný jako u pevných stanic), bezdrátové tísňové tlačítko. Tato terminální stanice není připojena k telefonní zásuvce pevné telefonní linky, ale pouze k elektrické síti prostřednictvím síťové šňůry se zástrčkou.

Montáží této terminální stanice klient dostává zařízení, které tedy neslouží jen jako systém tísňového volání (stisk tísňového tlačítka, kontrola pohybu infrapasivním čidlem, hlídání objektu v době nepřítomnosti), ale poskytuje i možnost využívání nadstandardního telefonního přístroje pro běžné telefonování. To přináší pro klienty určitou výhodu a komfort, neboť určité procento potenciálních uživatelů, kteří nevlastní pevnou telefonní linku ani mobilní telefon, nebo vlastní mobilní telefonní přístroj, ale mají problémy s jeho obsluhou a ovládáním (malé rozměry, špatná viditelnost displeje, složité ovládání, nabíjení, atd.), získá možnost jednoduchého telefonování a tedy například kontaktu s nejbližšími právě prostřednictvím telefonního přístroje který je součástí terminální stanice a jehož obsluha je velmi jednoduchá, rovněž tak rodina či blízcí mohou klienta podle svého uvážení kontaktovat bez obav, žen bude mít vypnutý mobilní telefon nebo ho nebude mít nabitý(z důvodu neodložení na nabíječku), atd.Popisované zařízení může být vybaveno standardní SIM-kartou kteréhokoliv operátora působícího na našem trhu (VODAFONE, T-MOBILE, O2). Z hlediska optimalizace nákladů na provoz terminální stanice bude při její instalaci nastavena na provoz toho operátora (první telefonní číslo), jehož SIM-kartu bude vlastnit uživatel, veškeré akce stanice tak budou realizovány v rámci stejné GSM sítě. Jako záložní (druhé telefonní číslo) bude nastaven některý z dalších GSM operátorů.

Z hlediska provozu terminální stanice je doporučeno, aby uživatelé těchto terminálních stanic nevyužívali tzv. dobíjecích kupónů některého z mobilních operátorů, ale měli zřízen ke své SIM-kartě některý z předplacených tarifů - tzv.paušálů, které nabízejí všichni GSM-operátoři na našem trhu, čímž odpadá starost klienta (nebo kohokoliv jiného) o sledování peněžního stavu nabití kreditu u své SIM-karty. Nemůže se tak stát, že by se stanice stala nefunkční z důvodu nedostatku peněžního kreditu.Uživatel takovéhoto předplaceného tarifu dostává jednou měsíčně vyúčtování od operátora, případné přečerpané minuty nad volný limit jsou mu touto formou doúčtovány, v praxi se tedy jedná o režim účtování shodný s provozem klasické pevné telefonní linky.


Provoz terminální stanice:

  typ aktivace-hovorová:
 • tísňové tlačítko
 • objekt bez pohybu
 • narušení objektu
 • Tyto aktivace probíhají formou SMS zprávy, to znamená, že například zamčení nebo odemčení terminální stanice uživatelem je zpoplatněno jako klasická SMS zpráva v rámci jeho paušálního tarifu.
  • typ aktivace-SMS:
 • zamčeno čipem, odemčeno čipem
 • porucha sítě, síť obnovena
 • porucha akumulátoru, akumulátor opraven
 • automatický test (cyklus 5 dní)
 • Tyto aktivace probíhají formou SMS zprávy, to znamená, že například zamčení nebo odemčení terminální stanice uživatelem je zpoplatněno jako klasická SMS zpráva v rámci jeho paušálního tarifu.
 • volání z telefonního přístroje

  Uživatel může samozřejmě využívat telefonní přístroj terminální stanice i k běžnému telefonování, může tedy realizovat příchozí i odchozí telefonní hovory.

  Příchozí hovory jsou tarifikovány volajícímu jako klasický hovor do sítě GSM příslušného mobilního operátora.

  Odchozí hovory jsou tarifikovány uživateli terminální stanice jako klasický telefonní hovor z příslušné GSM sítě, tedy shodně jako při použití mobilního telefonního přístroje.

  Základní technická data terminální stanice

   napájení-230 V, externí transformátor 1500 mA,15 Vstř
   záložní akumulátor-12 V / 1.3 Ah
   telefonní komunikátor-možnost nastavení až 10 telefonních čísel pro datový přenos, komunikační protokol Contact ID, volbaDTMF, dálkové ovládánía programování pomocí modemu a SMS, dálkové ovládání tónovou volbou
   kmitočet bezdrátových prvků-434 MHz
   dosah bezdrátových prvků-cca 30m
   smyčka časového dohledu-až 99 hodin